Affectfobie Therapie ( AFT )

 

Affect fobie therapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op het omgaan met emotionele angsten en het ontwikkelen van een gezonde relatie met je emoties.

Bij affect fobie therapie wordt ervan uitgegaan dat het affect (emotie) een essentieel onderdeel is van ons menselijk functioneren. Emoties geven waardevolle informatie over onszelf, anderen en de wereld om ons heen. Wanneer we echter angstig zijn voor (onze eigen) emoties, proberen we ze te vermijden, onderdrukken of negeren. Dit kan leiden tot emotionele problemen en een beperking van ons welzijn.

Deze therapie richt zich op mensen die moeite hebben met het ervaren, uiten en begrijpen van hun gevoelens. Het kan helpen bij verschillende psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, depressie, posttraumatische stressstoornis en persoonlijkheidsstoornissen.

De therapie richt zich op het verkennen en begrijpen van de oorsprong van de angst voor emoties. Samen gaan wij op zoek naar de dieperliggende overtuigingen, ervaringen of trauma’s die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de affect fobie. Door bewust te worden van deze patronen en ze te begrijpen, kun je stap voor stap leren om je emoties te ervaren en te accepteren.

Een belangrijk onderdeel van affect fobie therapie is het ontwikkelen van emotionele vaardigheden. Je leert hoe je verschillende emoties kunt herkennen, benoemen en uiten op een gezonde en constructieve manier. Dit omvat het leren van coping-strategieën om met intense emoties om te gaan en het versterken van emotionele veerkracht.

Door het doorlopen van deze therapie kun je een dieper begrip van jezelf ontwikkelen, meer emotionele vrijheid ervaren en beter in staat zijn om gezonde relaties op te bouwen.