Mentalisation Based Treatment ( MBT )

 

Bij Mentalization Based Treatment (MBT) staat mentalisatie centraal. Mentalisatie verwijst naar het vermogen om bewust te zijn van onze eigen gedachten, gevoelens en motivaties, evenals die van anderen. Het gaat om het begrijpen van onze eigen mentale toestanden en die van anderen, en het kunnen nadenken over hoe onze gedachten en gevoelens ons gedrag beïnvloeden. Deze therapie is specifiek ontworpen voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis, maar kan ook nuttig zijn bij andere psychische aandoeningen waarbij problemen met emotieregulatie en interpersoonlijke relaties een rol spelen.

De therapie richt zich op het versterken van de capaciteit tot mentalisatie. Dit omvat het ontwikkelen van een beter begrip van de innerlijke wereld en de intenties van jezelf en anderen, evenals het leren herkennen van automatische reacties en het verkennen van alternatieve perspectieven. Door het vergroten van het vermogen tot mentalisatie, kunnen mensen beter omgaan met intense emoties, conflicten en stressvolle situaties.

Mentalization Based Treatment omvat doorgaans individuele sessies, evenals groepssessies waarin interactie met anderen wordt gestimuleerd. In de individuele sessies wordt er gewerkt aan het begrijpen van de eigen innerlijke wereld en het verkennen van persoonlijke ervaringen. In de groepssessies krijg je de gelegenheid om te oefenen met het toepassen van mentalisatievaardigheden in de interactie met anderen.

MBT is een langdurig proces dat consistentie en toewijding vereist. Het is gericht op het bevorderen van blijvende veranderingen in de manier waarop je jezelf en anderen begrijpt en met hen omgaat. Door het vergroten van je vermogen tot mentalisatie kun je beter in staat zijn om gezonde relaties op te bouwen, conflicten op een constructieve manier aan te pakken en emotionele stabiliteit te bereiken.