Tarieven

Behandeling en diagnostiek wordt binnen de Specialistische GGZ gedeeltelijk of volledig vergoed vanuit de basisverzekering met een verwijsbrief van de huisarts of ander daarvoor bevoegde zorgaanbieder.
 
Wij hebben geen contracten met zorgverzekeringen, het voordeel hiervan is dat we geen wachtlijsten hanteren. Dit houdt concreet voor u in dat u de rekening krijgt toegestuurd en dit vervolgens zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij PPSS bieden wij een coulanceregeling! Hiervoor is het belangrijk om uw factuur tijdig in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is cruciaal, omdat PPSS het deel van de kosten dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, zelf op zich neemt. Dit gedeelte betreft dus enkel en alleen het verschil in de kosten tussen de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die we op de factuur vermelden en de vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt. Houd altijd rekening met het gedeelte eigen risico en de persoonlijke bijdrage voor medicijnen wat u moet betalen als u kosten maakt voor zorg uit uw verzekering.
 

*Controleer goed welke polis en dekkingsvoorwaarden op u van toepassing zijn, bij sommige verzekeraars is er vooraf goedkeuring vereist. Het gedeelte eigen risico van minimaal 385 euro, is dus voor eigen rekening!

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft tarieven vastgesteld voor de GGZ en de kosten die wij hanteren zijn gebaseerd op het zogenaamde ‘tarief’ voor Instelling (sectie III). Onderaan de pagina is een link met het overzicht van de kosten per type sessie en duur van de sessie. Voor het einde van het jaar kan men meestal overstappen op een andere zorgverzekering of een andere restitutiepolis.
 
 
Zelfbetalers

Het komt steeds meer voor dat mensen kiezen voor de mogelijkheid om een behandeling zelf te betalen. Een voordeel is dat de behandeling vrij snel kan starten en dat er niet verplicht een diagnose gesteld hoeft te worden.

Houdt er wel rekening mee dat mocht je zonder verwijzing naar GGZ PPSS komen, de kosten hiervoor niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven:
– Behandel sessie (psycholoog): volgens de NZa tarieven
– Psychiatrisch consult: volgens de NZa tarieven

Coaching

Soms is het mogelijk om de kosten die een individu maakt als zelfbetaler op te voeren als bedrijfskosten bij de belastingaangifte, zoals coaching of kosten voor scholing. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het kader van een re-integratietraject of als onderdeel van een plan voor persoonlijke ontwikkeling. Houd er echter rekening mee dat er voorwaarden gelden bij de belasting. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regels en voorwaarden van de belastingdienst voordat u deze kosten opvoert als bedrijfskosten.