Werkwijze

Bij PPSS bieden wij diagnostiek, psychotherapie en medicamenteuze behandeling voor volwassenen. Wij zijn werkzaam binnen de ambulante zorg, wat inhoudt dat de behandeling op de praktijk plaatsvindt die op werkdagen geopend is van 09:00 – 17:00 uur. Klinische (dag)opname behoort niet tot ons aanbod.

PPSS biedt verschillende vormen van psychotherapie aan. Op basis van de oorzaak en aard van de klachten wordt een passende behandeling aangeboden. Denk hierbij onder andere aan de behandeling van:

  • Depressieve stemmingsstoornis
  • Obsessieve of terugkerende negatieve gedachten
  • Dwangmatig denken of handelen
  • Angststoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Traumagerelateerde stoornis
  • Existentiële problematiek
  • Levensfase problematiek
  • Identiteitsproblematiek
  • Multiculturele problematiek.

Ook biedt PPSS de mogelijkheid voor een losstaand diagnostiektraject en/of second opinion aan.

Exclusiecriteria

Psychotherapie is niet geschikt voor mensen die ernstig verward (psychotisch) zijn of onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Tevens zijn wij niet in staat om behandeling te verlenen in acute crisis buiten kantoortijden en bij hoge crisis-gevoeligheid. Voor effectieve behandeling is het noodzakelijk dat u actief deel neemt aan de therapie.

Privacy

Na de intake en bij het afsluiten van de behandeling, brengen wij uw huisarts schriftelijk op de hoogte. Mocht het nodig zijn om te overleggen tijdens de diagnostiek of behandeling, dan nemen wij, na een schriftelijke toestemming van u, of op een geanonimiseerde wijze contact op met een collega. 

In sommige situaties kan het zinvol zijn om een van uw naasten te betrekken. Dit zal echter wel altijd eerst met u besproken worden, waarbij uw naasten altijd in uw aanwezigheid wordt gesproken. Mocht een van uw naasten op eigen initiatief contact met ons opnemen, dan wordt er, conform ons beroepsgeheim, geen informatie met hen gedeeld en wordt u op de hoogte gebracht van het gezochte contact.

Uw gegevens worden beschermd door de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ons Privacyverklaring.

Klachten
We hechten veel waarde aan de zorg en dienstverlening die we bieden bij GGZ PPSS. Uw ervaring en tevredenheid is belangrijk voor ons. Het kan voorkomen dat er momenten zijn waarop u niet volledig tevreden bent of ontevredenheid ervaart over de geboden zorg.

We willen u laten weten dat we er zijn om naar u te luisteren en eventuele zorgen serieus te nemen. Als u vindt dat er iets niet naar wens verloopt of als u ontevreden bent over onze dienstverlening, nodigen we u uit om gebruik te maken van onze klachtenprocedure.

Uw feedback is van onschatbare waarde en helpt ons om onze zorg en dienstverlening continu te verbeteren. Ons doel is om een open en transparante omgeving te bieden waarin u uw stem kunt laten horen en uw klacht op een respectvolle en zorgvuldige manier wordt behandeld. Het voorkomen van klachten in de toekomst en de verbetering van producten en diensten zal hierbij het doel zijn. De behandeling van klachten wordt opgenomen in het klachtenregister.
Een klacht kan verschillende aspecten omvatten, zoals de afhandeling van een intakeprocedure of de beëindiging van uw behandeling, de manier waarop u door ons personeel wordt benaderd, of praktische kwesties zoals afspraaktijden en kosten. Het is ook mogelijk dat u een klacht heeft over het gedrag van een hulpverlener of over de manier waarop er met uw medische informatie wordt omgegaan.

Indien u niet tevreden bent over de verleende zorg, nodigen wij u uit om dit in eerste instantie met de zorgverlener te bespreken. Op deze manier wordt de zorgverlener de mogelijkheid geboden eventuele fouten te herstellen. Mocht u er niet uitkomen met uw behandelaar, dan verwijzen wij u graag naar de klachtenfunctionaris. En mocht u hier wederom niet uitkomen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de Geschillencommissie, die alle geschillen kunnen behandelen die bij ons schriftelijk zijn ingediend. Wij streven naar tevredenheid bij al onze klanten. Dit betekent dat u, indien we samen geen oplossing vinden, uw klacht kunt indienen bij deze onafhankelijke commissie. Voor gedetailleerde informatie over het indienen van een klacht en de te volgen stappen, verwijzen wij u naar de sectie ‘Klacht Indienen’ op website www.degeschillencommissie.nl. Hier vindt u alle benodigde informatie stap voor stap uitgelegd.

Als u besluit om een klacht in te dienen, beloven we dat we uw klacht serieus zullen nemen, onderzoeken en er alles aan zullen doen om tot een passende oplossing te komen. U heeft het recht om gehoord te worden en we staan klaar om naar u te luisteren.

Neem gerust contact met ons op om meer te weten te komen over de klachtenprocedure en hoe u uw klacht kunt indienen. Uw welzijn en tevredenheid zijn voor ons van groot belang, en we willen ervoor zorgen dat u een positieve ervaring hebt binnen onze instelling.

Cliëntenraad

Bij GGZ PPSS staan we altijd open voor de stem van onze cliënten en streven we ernaar om onze diensten continu te verbeteren. Daarom zijn we verheugd om de oprichting van onze Cliëntenraad aan te kondigen, en we nodigen u van harte uit om deel uit te maken van dit belangrijke initiatief!

Hoe kunt u deelnemen?
Neem contact met ons op via info@ggz-ppss.nl om uw interesse te tonen of meer informatie te krijgen over hoe u deel kunt uitmaken van de Cliëntenraad.

Bij GGZ PPSS streven we naar transparantie, betrokkenheid en de beste zorg voor onze cliënten. We kijken ernaar uit om u te verwelkomen in onze Cliëntenraad en samen te werken aan een betere toekomst voor ons allemaal!