Over ons

GGZ PPSS is een medisch specialistische praktijk binnen de geestelijke gezondheidszorg, gevestigd in Amsterdam. Hier kunnen volwassenen terecht voor diagnostiek, psychotherapie en medicamenteuze behandeling in verschillende talen. Wat ons doet onderscheiden van andere praktijken is de tijd en aandacht die wij geven aan het existentiële domein. Inmiddels weten we uit verschillende onderzoeken dat ondanks het toegenomen bewustzijn er weinig aandacht is voor existentiële crisissen door hulpverleners. Een hoger niveau van existentieel bewustzijn in het leven wordt geassocieerd met een positiever zelfbeeld, hoger geluksgevoel/-beleving, meer tevredenheid, en een hogere kwaliteit van het leven.

Missie

GGZ PPSS, onze toegewijde geestelijke gezondheidszorginstelling, heeft zich gecommitteerd aan het herdefiniëren van zorg binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Onze ambitie is helder: we willen actief bijdragen aan het verminderen van de huidige, vaak verstikkende wachttijden in de GGZ.

Met een vastberaden focus op resultaten, leggen wij de lat hoog en streven we ernaar om niet alleen behandelingen te bieden, maar om complete veranderingstrajecten in beweging te zetten. We zijn vastberaden in onze missie om niet alleen symptomen te verlichten, maar ook om worteloorzaken aan te pakken en volledige geestelijke veerkracht te bevorderen.

Een cruciale bouwsteen van onze visie is het creëren van een werkomgeving waarin onze getalenteerde professionals kunnen gedijen. Dit houdt in dat we een sfeer van openheid en toegankelijkheid cultiveren, waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. Door onderlinge samenwerking en wederzijds respect te koesteren, streven we ernaar om niet alleen voor onze patiënten, maar ook voor ons eigen team een omgeving te creëren waarin groei en welzijn centraal staan.

Bovendien erkennen we dat elke ervaring, elke interactie en elke stap van ons werk ons inzichten en kansen biedt. We omarmen een continu verbeteringsproces, waarbij we voortdurend leren van wat we doen en dit inzetten om onze processen en behandelmethoden verder te verfijnen. Zo willen we niet alleen behandelingen bieden, maar evolueren we mee met de behoeften van onze patiënten en de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Bij GGZ PPSS streven we naar meer dan alleen succesvolle behandelingen; we zijn vastberaden om een positieve impact te hebben die verder reikt dan individuele therapie. Onze missie is gedreven door de passie om te veranderen, te inspireren en de weg te effenen voor een gezondere toekomst voor degenen die onze zorg nodig hebben.

Visie

“Onze visie bij GGZ PPSS is gebaseerd op het geloof dat geestelijke gezondheid de kern vormt van een vervullend en betekenisvol leven. We streven ernaar om een lichtend pad te zijn naar duurzaam herstel, veerkracht en welzijn. Onze visie omarmt de volledige potentie van ieder individu, waarbij we niet alleen gericht zijn op het verlichten van pijnlijke symptomen, maar ook op het ontketenen van persoonlijke groei en innerlijke kracht.

In onze visie staat de patiënt centraal en worden zij gezien als partners in hun eigen zorgtraject. We geloven in een holistische benadering, waarbij we niet alleen kijken naar de symptomen, maar ook naar de bredere context va iemands leven. Ons doel is om samen te werken met onze patiënten om te begrijpen wat hen uniek maakt en om gepersonaliseerde behandelplannen te ontwikkelen die afgestemd zijn op hun specifieke behoeften en doelen.

We zien ons team van hooggekwalificeerde professionals als pioniers van innovatie en verandering in de GGZ. Door voortdurend te streven naar verbetering en vernieuwing, willen we de normen voor geestelijke gezondheidszorg herdefiniëren. We zetten ons in voor voortdurende professionele groei, kennisdeling en het integreren van cutting-edge methoden om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden.

Onze visie reikt verder dan individuele behandelingen; we willen ook bijdragen aan bredere maatschappelijke bewustwording en verandering. We streven ernaar om stigma’s te doorbreken, voorlichting te verspreiden en een positieve impact te hebben op de manier waarop geestelijke gezondheid wordt begrepen en besproken in onze samenleving.

Bij GGZ PPSS geloven we dat elke stap in de reis naar herstel en welzijn waardevol is. We streven ernaar om hoop te bieden, te inspireren en een verschil te maken in het leven van degenen die onze zorg zoeken. Onze visie is gedreven door de overtuiging dat iedereen het potentieel heeft om te gedijen en te floreren, en we zijn vastbesloten om hen te begeleiden op die reis.”

 
Contact